alt bg

Onze doelen

’t Scharnier wil:

  • Een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen binnen het gehele gezin, door het empoweren van ouders en kinderen, om op deze wijze de onderwijskansen van de kinderen en jongeren te verhogen. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door de contactpersoon en anderzijds de student die 2 keer per week in het gezin komt gedurende 3, 6 of 9 maanden, naargelang de noodzaak.
     
  • Scholen en CLB's een bredere kijk bieden op het omgaan met kwetsbare gezinnen en dit zijn vertaling laten vinden in het zorgbeleid van de scholen en de methodische werking van de CLB's. Dit wordt gerealiseerd door de evaluatiegesprekken die de contactpersoon voert met zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers. De samenwerking wordt verder verdiept in de werkgroep 'Schoolloopbaan en Diversiteit'.
     
  • Studenten kennis laten maken en leren omgaan met het anders-zijn van leerlingen en hun gezinnen en deze vaardigheden verdiepen. Dit wordt gerealiseerd door de bezoeken aan huis, gevolgd door de wekelijkse multidisciplinaire groepsgesprekken, de terugkommomenten, die geleid worden door het projectteam.
     
  • Het implementeren van de werkvorm in de meewerkende hogescholen door middel van het opnemen van de stage als volwaardige module. Dit wordt gerealiseerd via individuele contacten met de contactpersonen en via het jaarlijkse overleg met de hogescholen.