alt bg

Onze werking

't Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, van de regio Brugge-Blankenberge.

Via studieondersteuning aan huis, aangeboden door studenten lerarenopleiding, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie en sociale verpleegkunde, trachten we het schoolgebeuren een volwaardige plaats te geven binnen het gezin en op die wijze de onderwijskansen van de kinderen en de jongeren te verhogen.

Een student uit de lerarenopleiding getuigt:
’Het leven zoals het is: de klas’, heb ik in al mijn vorige stages kunnen ervaren.
Van 'Het leven zoals het is: het gezin’, heb ik nu kunnen proeven.
Die twee ervaringen samen hebben mij doen inzien dat een leerling veel meer is dan enkel wat hij is in de klas.”

Lees hier onze folder.